İşyeri Güvenliği Eğitimi

  Çalışanlara verilecek eğitim işyerinin faaliyet alanına göre ''ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'' kapsamında yer alan aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;


  • Araçlara inme ve binme hatalı durum ve davranışlar

●Elektrikle yapılan işlerde iş sağlığı güvenliği
●El aletleri ile çalışmada iş sağlığı güvenliği
●Güvenli elle yük taşıma eğitimi
●Hatalı durum ve davranışlar
●İş kazası nedenleri
●İş makineleri bakım çalışmaları
●Kaldırma ve yüklemede hatalı durum ve davranışlar
●Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı
●Temel ilkyardım eğitimi
●Yangın
●Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı güvenliği
●Ergonomi eğitimi
●İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
●Laboratuar çalışmalarında iş sağlığı güvenliği
●Temizlik ve Hijyen
●Termal konfor şartları
●Uyarı işaretleri
●Basınçlı gaz tüpleri emniyeti
●Damperli kamyon yükleme boşaltma emniyeti
●Forklift operatör eğitimi
●Titreşim iş emniyeti
●Kaynak işleri eğitimi
●Yemekhane gıda güvenliği
●Güvenli sürüş teknikleri
●Pres eğitimi
●Sigaranın zararları
●Acil çıkış rotaları
●Makine koruyucuları eğitimi
●Freze tezgahı iş emniyeti
●Sepetli vinç emniyeti